SAPI BIZNIS TUESDAYS
SAPI BIZNIS TUESDAYS


Séria pravidelných menších podujatí, organizovaných Slovenskou asociáciou fotovoltického priemyslu a OZE. Každé podujatie je tematicky zamerané na inú, aktuálnu tému, pričom je cieľom účastníkom problematiku priblížiť, vysvetliť legislatívu a z nej vyplývajúce práva a povinnosti pre zainteresovaných.

2

Počet ročníkov podujatí

16

Počet odborných tém

350

Počet účastníkov všetkých podujatí
SAPI Biznis Tuesdays o recyklácii FV panelov na Slovensku

dňa 21.novembra v čase 10.00 – 12.30 v Hoteli Color, Bratislava


Ďalší odborný seminár zo série SAPI Biznis Tuesdays bude zameraný na tému recyklácie vyradených FV panelov v kontexte slovenskej legislatívy a praxe. Táto problematika sa týka celého odvetvia fotovoltiky na Slovensku a obzvlášť prevádzkovateľov existujúcich pozemných elektrární, v ktorých sa aj v súvislosti s povinnou prolongáciou podpory na základe zákona o OZE plánuje výmena panelov za nové a účinnejšie. Prevádzkovatelia týchto elektrární nemajú v súčasnosti reálne možnosti ako naložiť s vyradenými panelmi. Ako rečníkov sme si do programu pozvali všetky zainteresované strany – ministerstvo životného prostredia, zástupcov odvetvia, OZV a tiež recyklátorov. Počas programu a po jeho skončení bude už tradične priestor aj na networking.

Program

Moderátor Ján Karaba
SAPI, riaditeľ
Legislatívna časť Annamária Tóthová
partner Eversheds Sutherland
Ronald Blaho
konateľ ASEKOL SK s.r.o.
Praktická časť Jozef Vašina
riaditeľ ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.
Ronald Blaho
konateľ ASEKOL SK s.r.o.
Jozef Kozák
výkonný riaditeľ SEWA, a.s.
Diskusia

Miesto konania

Hotel Color***
Pri Starom mýte 3095/1
831 04 Bratislava

www.hotelcolor.sk

Partneri
Prednášajúci

Ronald Blaho

konateľ ASEKOL SK s.r.o.

Jozef Kozák

výkonný riaditeľ SEWA, a.s.

Annamária Tóthová

partner Eversheds Sutherland

Jozef Vašina

riaditeľ ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.

Galéria

14.03.2023

Výstavba a prevádzka vlastného fotovoltického zdroja elektriny


V časoch pretrvávajúcej neistoty pri cenách energií a postupného uvoľňovania bariér na pripájanie nových obnoviteľných zdrojov je čoraz viac spotrebiteľov motivovaných k investícii do vlastného fotovoltického zdroja elektriny, ktorého súčasťou je často aj akumulácia elektriny. S produkciou vlastnej elektriny sa však nespájajú iba benefity, ale aj určité legislatívne povinnosti, ktoré musí aktívny odberateľ spĺňať. Zároveň je potrebné klásť dôraz aj na nastavenie štandardov inštalácie, aby sa zachovala bezpečnosť a spoľahlivosť vlastných zdrojov.

Túto tému sa pokúsime priblížiť na najbližšom podujatí zo série SAPI Biznis Tuesdays, ktoré bude výnimočné tým, že SAPI prvýkrát predstaví svoj nový Kódex inštalatéra FVE. Následne sa priamo od experta zo spoločnosti Ecoprodukt dozvieme, aké sú technické a komerčné riešenia pre akumuláciu ako súčasť firemných fotovoltických elektrární. Zástupca spoločnosti SFÉRA, a.s. nám povie, aké povinnosti vyplývajú pre účastníkov trhu s elektrinou s vlastným fotovoltickým zdrojom a technický expert zo spoločnosti IFT InForm Technologies nám vysvetlí požiadavky PDS a technické riešenia pre vzdialené dispečerské riadenie.

Nenechajte si ujsť tento odborný seminár, po ktorého konci bude už tradične priestor aj na networking.

Program

10:00 – 10:30 Predstavenie kódexu inštalatéra FVE Ján Karaba
SAPI
10:30 – 11:00 Akumulácia elektriny pre firemné elektrárne Samuel Kopčanský
Ecoprodukt
11:00 – 11:15 prestávka na občerstvenie
11:15 – 11:45 Legislatívne povinnosti a nahlasovanie údajov z lokálneho zdroja Ing. Martin Kaňuk
SFÉRA, a.s.
11:45 – 12:15 Požiadavky a technické riešenia pre dispečerské riadenie Matej Kellö
IFT InForm Technologies
12:15 – 13:15 obed

Miesto konania

Hotel Color***
Pri Starom mýte 3095/1
831 04 Bratislava

www.hotelcolor.sk

Partneri
Prednášajúci

Ján Karaba

SAPI,
riaditeľ

Ing. Martin Kaňuk

SFÉRA, a.s.

Matej Kellö

IFT InForm Technologies
obchodný riaditeľ

Samuel Kopčanský

Ecoprodukt

Galéria