SAPI BIZNIS TUESDAYS
SAPI BIZNIS TUESDAYS


Séria pravidelných menších podujatí, organizovaných Slovenskou asociáciou fotovoltického priemyslu a OZE. Každé podujatie je tematicky zamerané na inú, aktuálnu tému, pričom je cieľom účastníkom problematiku priblížiť, vysvetliť legislatívu a z nej vyplývajúce práva a povinnosti pre zainteresovaných.

2

Počet ročníkov podujatí

16

Počet odborných tém

350

Počet účastníkov všetkých podujatí
SAPI Biznis Tuesdays o recyklácii FV panelov na Slovensku

dňa 21.novembra v čase 10.00 – 12.30 v Hoteli Color, Bratislava


Ďalší odborný seminár zo série SAPI Biznis Tuesdays bude zameraný na tému recyklácie vyradených FV panelov v kontexte slovenskej legislatívy a praxe. Táto problematika sa týka celého odvetvia fotovoltiky na Slovensku a obzvlášť prevádzkovateľov existujúcich pozemných elektrární, v ktorých sa aj v súvislosti s povinnou prolongáciou podpory na základe zákona o OZE plánuje výmena panelov za nové a účinnejšie. Prevádzkovatelia týchto elektrární nemajú v súčasnosti reálne možnosti ako naložiť s vyradenými panelmi. Ako rečníkov sme si do programu pozvali všetky zainteresované strany – ministerstvo životného prostredia, zástupcov odvetvia, OZV a tiež recyklátorov. Počas programu a po jeho skončení bude už tradične priestor aj na networking.

Program

Moderátor Ján Karaba
SAPI, riaditeľ
Legislatívna časť Annamária Tóthová
partner Eversheds Sutherland
Ronald Blaho
konateľ ASEKOL SK s.r.o.
Praktická časť Jozef Vašina
riaditeľ ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.
Ronald Blaho
konateľ ASEKOL SK s.r.o.
Jozef Kozák
výkonný riaditeľ SEWA, a.s.
Diskusia

Registrácia

Prezenčne40€

Členovia SAPI bezplatne (max 2 osoby)

Online prenos20€

Členovia SAPI bezplatne

Uvedené ceny lístkov sú bez DPH.


REGISTRÁCIA

Miesto konania

Hotel Color***
Pri Starom mýte 3095/1
831 04 Bratislava

www.hotelcolor.sk

Partneri
Prednášajúci

Ronald Blaho

konateľ ASEKOL SK s.r.o.

Jozef Kozák

výkonný riaditeľ SEWA, a.s.

Annamária Tóthová

partner Eversheds Sutherland

Jozef Vašina

riaditeľ ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.

Galéria