SAPI BIZNIS TUESDAYS
SAPI BIZNIS TUESDAYS


Séria pravidelných menších podujatí, organizovaných Slovenskou asociáciou fotovoltického priemyslu a OZE. Každé podujatie je tematicky zamerané na inú, aktuálnu tému, pričom je cieľom účastníkom problematiku priblížiť, vysvetliť legislatívu a z nej vyplývajúce práva a povinnosti pre zainteresovaných.

2

Počet ročníkov podujatí

16

Počet odborných tém

350

Počet účastníkov všetkých podujatí
Biznis Tuesdays - Nová energetická legislatíva: zákon o energetike a zákon o OZE


Aj Vás zaujíma, čo sa tento rok zmenilo v najdôležitejších energetických zákonoch? Príďte sa to dozvedieť priamo od odborníkov...

11. 11. 2022 VIAC

Pozvánka na seminár SAPI o prolongácii podpory a repoweringu OZE - 14.6.2022


Prolongácia podpory bola jednou z otázok, ktorým sa vláda musela bezodkladne venovať. SAPI sa zúčastnilo odborných diskusií a pripravilo ministerstvu hospodárstva konkrétny plán tak, aby bola prolongácia dobrovoľná. Žiaľ, konečná verzia prolongácie a repoweringu nebola podľa návrhov asociácie, no veríme, že rozhodnutie ministerstva prinesie želaný efekt.

12. 05. 2022 VIAC

Pozvánka na seminár SAPI o Lokálnom zdroji


Vážení členovia SAPI a priaznivci fotovoltiky na Slovensku, pozývame vás na seminár SAPI o Lokálnom zdroji, ktorý organizujeme v rámci SAPI biznis Tuesdays. Seminár sa uskutoční dňa 22. 03. 2022, v čase 10.00 - 12.00 v Hoteli Color Bratislava a online prostredníctvom platformy ZOOM webinars.

07. 03. 2022 VIAC