SAPI Energy
Conference
2022

pod záštitou prezidentky
Slovenskej republikyĎakujeme za vašu účasť!

VIDEOZÁZNAM

Dlho očakávaná SAPI Energy Conference 2022 je za nami a spolu s ňou aj nabitý program. Na pódiu sa nám predstavilo takmer 40 odborníkov, ktorí nám priblížili najnovšie informácie a vývoj v oblasti energetiky, či už z pohľadu výrobcu, regulátora, štátneho orgánu, alebo aj spotrebiteľa energií. V jednotlivých paneloch sme mali príležitosť vypočuť si novinky z oblasti energetických úložísk a fotovoltiky, fungovania trhu s elektrinou, možnosti využitia OZE pri dekarbonizácii a zvýšení energetickej bezpečnosti, ale aj diskusiu o potenciáli technológií a nástrojov energetiky, ktoré na Slovensku aj napriek ich dôležitosti ešte nie sú v poprednej pozícii. Hoci bol program časovo náročný a témy diskusií komplexné, veríme, že si z nej každý účastník konferencie niečo odniesol – či už nový poznatok, niečo na zamyslenie, alebo aj novú známosť, nadviazanú počas spoločenskej a kultúrnej časti večera. Nový formát našej konferencie sme otvorili vo veľkom štýle, za účasti takmer 250 hostí. Každému z nich patrí naša vďaka za to, že nás poctili svojou prítomnosťou a prispeli svojimi vedomosťami, otázkami, ale aj povzbudivými slovami. Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie na SAPI Energy Conference 2023, ktorá sa uskutoční 4.-5.10.2023 v Hoteli Senec.


Video pozvánka


Pozývame vás na 12. ročník SAPI konferencie pod záštitou J.E. pani Zuzany Čaputovej, ktorá sa uskutoční 8. a 9. novembra v Senci. Tento rok sa môžete tešiť na dvojdňové medzinárodné podujatie plné aktuálnych tém zo sveta udržateľnej energetiky. Okrem úvodného príhovoru pani prezidentky sa môžete tešiť na prednášky a panely domácich aj zahraničných odborníkov, no bohatý priestor bude aj na networking.

Dva dni plné noviniek a otvorených diskusií na témy obnoviteľných zdrojov a ich ďalšieho rozvoja prinesú odborné pohľady na aktuálne témy ako REPower EU, technologické inovácie v OZE, rozvoj sústav, financovanie projektov či energetické komunity. Účastníci konferencie budú mať ako prví možnosť oboznámiť sa s výsledkami SAPI štúdie o veternom potenciáli a bariérach rozvoja veternej energie na Slovensku.

 

Program UTOROK, 8.11.2022

08:00 - 09:15 Registrácia účastníkov
09:15 - 09:30 Privítanie a oficiálne otvorenie konferencie: Ján Karaba, riaditeľ SAPI
Video príhovor: prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová
09:30 - 11:00 BLOK I.
Panelová diskusia: OZE ako náhrada fosílnych zdrojov a riešenie pre energetickú bezpečnosť
Moderátor: Veronika Oravcová, SFPA
Diskutujúci: Karol Galek, tímlíder SaS pre energetiku
Radovan Ďurana, INESS
Ján Karaba, SAPI
Oldřich Sklenář, Asociace pro mezinárodní otázky
11:00 - 11:20 Organizačná prestávka
Na kávu vás pozýva hlavný partner Viessmann, s.r.o.
11:20 - 13:00 BLOK II.
Sála I. Trendy a inovácie v oblasti fotovoltiky
Moderátor: Veronika Galeková, Generm, s.r.o.
Prednašajúci: Martin Abel, AMO - Asociace pro medzinárodní otázky
Potenciál využitia agrovoltiky
Branislav Schnierer, Solargis,s.r.o.
Predikcia výroby FV a manažment očakávaní
Daniel Hrčka - Viessmann,s.r.o.
Riadenie zdrojov a predaj elektriny z fotovoltiky
Naomi Chevillard - SolarPower Europe
Sála II. Trendy a inovácie v oblasti energetických úložísk
Moderátor: Ján Fousek, AKU-BAT CZ, z.s.
Prednášajúci: Andrea Pancotti, Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.
Využitie energy storage z pohľadu dodávateľa elektriny
Daniel Moser, Huawei Austria
Energy storage riešenia v praxi -pohľad výrobcu
Ivan Trup, MicroStep Invest, s.r.o.
Riadenie akumulácie, podpora obchodovania s energiami
Pavel Hrzina, Solární asociace
Technologické trendy v oblasti batériových úložísk
Tomáš Mužík - Nano Energies a. s.
Agregácia flexibility
13:00 - 14:00 Obedová prestávka
Na obed vás pozýva generálny partner RIGHT POWER, a.s.
14:00 - 15:30 BLOK III.
Sála I. Panelová diskusia: Rozvoj sústav a pripojiteľnosť OZE
Moderátor: Ján Karaba, SAPI
Diskutujúci: Peter Dovhun, SEPS - Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Tomáš Šipoš, Západoslovenská distribučná, a.s.
Jozef Tomčík, Východoslovenská distribučná, a.s.
Vladislav Jurík, Stredoslovenská distribučná, a.s.
Sála II. Panelová diskusia: Trh s elektrinou z OZE
Moderátor: Ľubica Ragulová, Ernst & Young, s.r.o.
Diskutujúci: Jana Ambrošová, Združenie dodávateľov energií
Peter Kalman, Greenlogy
Lukáš Choma, Right Power
Samuel Lazorík, OKTE
15:30 - 15:45 Organizačná prestávka
Na kávu vás pozýva hlavný partner Huawei.
15:45 - 17:30 BLOK IV.
Príprava veľkých projektov OZE
Moderátor: Ján Lacko, WSB Invest j.s.a.
Prednašajúci: Boris Valach, SAPI
Štúdia rozvoja veternej energetiky v SR: bariéry a odporúčania
Jakub Žák, POLÁČEK & PARTNERS
Príprava projektov OZE - Zákon o územnom plánovaní. Zákon o výstavbe.
MŽP SR
Nový regulačný rámec v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie
Guy Willems, WindEurope
Aktuálna situácia na trhu dodávateľov veterných elektrární
Tamás Szőke, Centire, s.r.o.
Financovanie zelených projektov v energetike: "Granty pre OZE"
Q&A
17:30 Ukončenie odborného programu 1. konferenčného dňa
20:00 - 24:00 Spoločenský večer s kultúrným programom
Večera / Ochutnávka tokajských vín / Folklórné tanečné a hudobné vystúpenie / Voľná zábava s DJ


Program STREDA, 9.11.2022

09:30 - 11:00 BLOK I.
Panelová diskusia: OZE a ich úloha na ceste SR k uhlíkovej neutralite
Moderátor: Ján Karaba,SAPI
Diskutujúci: Dušana Dokupilová, SAV
Vladimír Pavlovič, Ministerstvo životného prostredia SR
Zdeněk Čech, Zastúpenie EK
Tomáš Chabada, Masaryková univerzita, Brno
Petr Holub, Budovy21,s.r.o.
11:00 - 11:15 Organizačná prestávka
Na kávu vás pozýva hlavný partner POLÁČEK & PARTNERS s.r.o.
11:15 - 13:00 BLOK II.
Komunitná energetika a skúsenosti zo zahraničia
Moderátor: Ľubica Ragulová, Ernst & Young, s.r.o.
Prednašajúci: Michal Hudec - URSO
Regulačný rámec pre fungovanie energetických komunít(URSO)
Marcel Schweitzer, Austrian Energy Agency
Energetické komunity v Rakúsku
Miloslav Franěk, Pražské společenství obnovitelné energie
Úloha EK v procese dekarbonizácie energetiky
Jana Červenáková, Únia miest Slovenska
Podpora komunitnej energetiky
Marek Tomeš, ZSE Energia, a.s.
13:05 - 13:15 Záver konferencie
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu poradia prednášok.

Registrácia

Plná cena420€

Zľavnená cena do 20.9. 370€

Štátne úrady, Samosprávy, Vzdelávacie inštitúcie 210€

Členovia SAPI majú dodatočnúzľavu -50€

Uvedené ceny lístkov sú bez DPH.

Cena zahŕňa:

  • vstup na konferenciu počas 2 dní,
  • strava a občerstvenie podľa programu konferencie,
  • spoločenský večer,
  • záznam z konferencie vo full HD kvalite (dostupný po dobu 30 dní).


Cena nezahŕňa

  • ubytovanie
 


Ďakujeme, kapacita naplnená.

Miesto konania

Hotel SENEC****
Slnečné jazerá – Sever
90301 Senec

www.hotelsenec.sk
Ubytovanie

Registračný poplatok nezahŕňa ubytovanie. Ak chcete bývať priamo v dejisku konania, odporúčame rezerváciu ubytovania v Hoteli Senec čím skôr. Ubytovanie si účastníci konferencie rezervujú a uhrádzajú vo vlastnej réžii.

Vstup do Aquapark Senec

Nachádza sa cca 50 metrov od hotela a je k dispozícií pre všetkých hotelových hostí bezplatne počas celého pobytu. Neobmedzený vstup do Aquaparku Senec nie je možné využiť v deň odchodu.

Sai Wellness Senec (spoplatnené)

Nachádza sa cca 50 metrov od hotela a je k dispozícií pre našich hotelových hostí za zvýhodnenú cenu.

Parkovanie

Nachádza sa cca 50 metrov od hotela(Aquapark) a je k dispozícií pre všetkých hotelových hostí bezplatne počas celého pobytu.

Registrácia


Otvorenie konferencie: Video príhovor

Zuzana Čaputová

prezidentka Slovenskej republiky

Pani prezidentka sa nezúčastní konferencie osobne, ale pozdraví účastníkov prostredníctvom videopozdravu.


Moderátori

Ján Karaba

SAPI,
riaditeľ

Jan Fousek

AKU-BAT CZ
Výkonný riaditeľ Asociace pro akumulaci energie

Ján Lacko

WSB Invest j.s.a.
člen výkonného výboru SAPI

Veronika Oravcová

Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA)
Výskumnička

Ľubica Ragulová

Ernst & Young, s.r.o.
Senior konzultant

Veronika Galeková

GENERM


Prednášajúci

Lukáš Choma

RIGHT POWER
podpredseda predstavenstva

Karol Galek

Politik,
tímlíder SaS pre energetiku

Radovan Ďurana

INESS
Hlavný analytik

Peter Dovhun

SEPS
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Michal Hudec

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Riaditeľ- odbor organizácie trhu a regulačnej politiky

Jana Ambrošová

Združenie dodávateľov energií
predseda

Boris Valach

SAPI,
Projektový manažér

Miloslav Franěk

Pražské společenství obnovitelné energie
Projektový manažér

Marcel Schweitzer

Austrian Energy Agency
Expert na energetickú infraštruktúru

Dušana Dokupilová

SAV
Výskumný pracovník

Andrea Pancotti

Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.,
Manažér energetických služieb

Ivan Trup

MicroStep Invest s.r.o.
Obchodný riaditeľ

Tomáš Chabada

Institut 2050
Analytik

Jozef Tomčík

Východoslovenská distribučná, a.s.
Vedúci úseku Stratégia distribučnej sústavy

Martin Abel

Asociace pro mezinárodní otázky
Analytik Aliance pro energetickou soběstačnost

Tamás Szőke

Centire, s.r.o.
Partner spoločnosti Centire

Daniel Moser

Huawei Austria
Manažér riešení

Zdeněk Čech

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
Vedúci tímu ekonomických analýz

Daniel Hrčka

Viessmann s.r.o.
vedúci oddelenia fotovoltické systémy

Oldřich Sklenář

Asociace pro mezinárodní otázky
Analytik Výskumného centra

Jakub Žák

POLÁČEK & PARTNERS s.r.o.
Advokát

Samuel Lazorík

OKTE, a.s.
Vedúci odboru OZE

Guy Willems

WindEurope
Poradca pre strategickú komunikáciu

Jana Červenáková

Únia miest Slovenska
Výkonná viceprezidentka ÚMS

Naomi Chevillard

SolarPower Europe
vedúca regulačných záležitostí

Vladislav Jurík

Stredoslovenská distribučná, a. s.
Riaditeľ sekcie Regulácia

Petr Holub

Budovy21
riaditeľ

Tomáš Mužík

Nano Energies a. s.
Country Manager Česko & Slovensko

Peter Kalman

Greenlogy a.s.
CEO a co-founder

Pavel Hrzina

Solární Asociace
Vedoucí pracovní skupiny pro malé zdroje a akumulaci

Tomáš Šipoš

Západoslovenská distribučná, a.s
vedúci regulácie

Branislav Schnierer

Solargis s.r.o.,
vedúci konzultačného oddelenia

Marek Tomeš

ZSE Energia, a.s.
Vedúci úseku marketingu

Vladimír Pavlovič

Ministerstvo životného prostredia SR
Hlavný štátny radca

Ďalších prednášajúcich doplníme čoskoro...

Galéria