SAPI BIZNIS TUESDAYS
SAPI BIZNIS TUESDAYS


Séria pravidelných menších podujatí, organizovaných Slovenskou asociáciou fotovoltického priemyslu a OZE. Každé podujatie je tematicky zamerané na inú, aktuálnu tému, pričom je cieľom účastníkom problematiku priblížiť, vysvetliť legislatívu a z nej vyplývajúce práva a povinnosti pre zainteresovaných.

2

Počet ročníkov podujatí

16

Počet odborných tém

350

Počet účastníkov všetkých podujatí
14.03.2023

Výstavba a prevádzka vlastného fotovoltického zdroja elektriny


V časoch pretrvávajúcej neistoty pri cenách energií a postupného uvoľňovania bariér na pripájanie nových obnoviteľných zdrojov je čoraz viac spotrebiteľov motivovaných k investícii do vlastného fotovoltického zdroja elektriny, ktorého súčasťou je často aj akumulácia elektriny. S produkciou vlastnej elektriny sa však nespájajú iba benefity, ale aj určité legislatívne povinnosti, ktoré musí aktívny odberateľ spĺňať. Zároveň je potrebné klásť dôraz aj na nastavenie štandardov inštalácie, aby sa zachovala bezpečnosť a spoľahlivosť vlastných zdrojov.

Túto tému sa pokúsime priblížiť na najbližšom podujatí zo série SAPI Biznis Tuesdays, ktoré bude výnimočné tým, že SAPI prvýkrát predstaví svoj nový Kódex inštalatéra FVE. Následne sa priamo od experta zo spoločnosti Ecoprodukt dozvieme, aké sú technické a komerčné riešenia pre akumuláciu ako súčasť firemných fotovoltických elektrární. Zástupca spoločnosti SFÉRA, a.s. nám povie, aké povinnosti vyplývajú pre účastníkov trhu s elektrinou s vlastným fotovoltickým zdrojom a technický expert zo spoločnosti IFT InForm Technologies nám vysvetlí požiadavky PDS a technické riešenia pre vzdialené dispečerské riadenie.

Nenechajte si ujsť tento odborný seminár, po ktorého konci bude už tradične priestor aj na networking.

Program

10:00 – 10:30 Predstavenie kódexu inštalatéra FVE Ján Karaba
SAPI
10:30 – 11:00 Akumulácia elektriny pre firemné elektrárne Samuel Kopčanský
Ecoprodukt
11:00 – 11:15 prestávka na občerstvenie
11:15 – 11:45 Legislatívne povinnosti a nahlasovanie údajov z lokálneho zdroja Ing. Martin Kaňuk
SFÉRA, a.s.
11:45 – 12:15 Požiadavky a technické riešenia pre dispečerské riadenie Matej Kellö
IFT InForm Technologies
12:15 – 13:15 obed

Registrácia

Ďakujeme, registrácia ukončená, kapacita naplnená.

Miesto konania

Hotel Color***
Pri Starom mýte 3095/1
831 04 Bratislava

www.hotelcolor.sk

Partneri
Prednášajúci

Ján Karaba

SAPI,
riaditeľ

Ing. Martin Kaňuk

SFÉRA, a.s.

Matej Kellö

IFT InForm Technologies
obchodný riaditeľ

Samuel Kopčanský

Ecoprodukt

Galéria