SAPI BIZNIS TUESDAYS
SAPI BIZNIS TUESDAYS


Séria pravidelných menších podujatí, organizovaných Slovenskou asociáciou fotovoltického priemyslu a OZE. Každé podujatie je tematicky zamerané na inú, aktuálnu tému, pričom je cieľom účastníkom problematiku priblížiť, vysvetliť legislatívu a z nej vyplývajúce práva a povinnosti pre zainteresovaných.

3

Počet ročníkov podujatí

18

Počet odborných tém

450

Počet účastníkov všetkých podujatí
26.03.2024

SAPI Biznis Tuesday o veternej energii na Slovensku


Pridajte sa k nám a preskúmajte trh s veternou energiou a potenciál jej rozvoja na Slovensku. Toto exkluzívne podujatie poskytne komplexný prehľad o súčasnom stave, výzvach a príležitostiach v sektore veternej energetiky na Slovensku.


Kľúčové témy zahŕňajú:


Pre koho je podujatie určené:


Cieľom podujatia je:

Program

08:00 - 09:00 Registrácia účastníkov
09:00 - 09:15 Oficiálne otvorenie Ján Karaba
SAPI
09:15 - 10:45

1. blok: Vplyv veterných elektrární na životné prostredie

Doterajšie skúsenosti s procesom posudzovania vplyvov - EIA Peter Socháň
ENVIS, s.r.o.
Emisia hluku z veterných elektrární Aleš JIRÁSKA
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě / Národní referenční laboratoř pro komunální hluk (Ústí nad Orlicí)
Vplyv veterných elektrární na avifaunu Radim Kočvara
Odborný biológ
Veterné elektrárne z pohľadu obyvateľov obcí Bohumil Frantál
Ústav geoniky AV ČR, Univerzita Palackého Olomouc
15 minút Organizačná prestávka
11:00 - 12:30

2. blok: Príprava a povoľovanie projektov

Vietor v Európe: aktuálna situácia a výhľadové scenáre Pauline Fournols - ONLINE ENG
Wind Europe
Veterná energia na Slovensku - situácia a perspektíva Ján Lacko
SAPI
Špecifiká prípravy, výstavby a prevádzky projektov: zmena zmýšľania štátnej správy a verejnosti vo vzťahu k veternej energii na príklade Fínska. Andrej Sršeň
WSB Invest j.s.a.
Benefity veterných elektrární pre samosprávy - príklady dobrej praxe zo zahraničia. Peter Hegeduš
Eurowind Energy
1 hodina Obed
13:30 - 15:00

3. blok: Moderné technológie a technické riešenia

Modely veterných elektrární Siemens Gamesa vhodné pre región Slovenska Stjepan Cerkez
Siemens Gamesa
Možnosti riadenia výroby elektriny Martin Silagyi
EMERSON (Mita-Teknik)
Príprava výstavby veternej elektrárne v (konkrétny príklad) z pohľadu dopadov na wellbeing obyvateľov Andrej Sršeň
WSB Invest j.s.a.

Registrácia

Člen50€

Nečlen80€

Online členzadarmo

Online nečlen30€

Uvedené ceny lístkov sú bez DPH.

Vstup na seminár majú bezplatne: zástupcovia samospráv, štátnych orgánov (ministerstvá, krajské a okresné úrady) a štátnych úradov (SIEA, SAŽP atď).

Vstup bezplatne je obmedzený na 2 osoby.

Online vstup bez obmedzenia.

Kapacita sály je obmedzená na 100 ľudí.

Miesto konania

Hotel Color***
Pri Starom mýte 3095/1
831 04 Bratislava

www.hotelcolor.sk


Prednášajúci

Ján Karaba

SAPI,
riaditeľ

Andrej Sršeň

WSB Invest j.s.a.

Peter Hegeduš

Eurowind Energy

Ján Lacko

SAPI

Pauline Fournols - ONLINE ENG

Wind Europe

Martin Silagyi

EMERSON (Mita-Teknik)

Peter Socháň

ENVIS, s.r.o.

Bohumil Frantál

Ústav geoniky AV ČR, Univerzita Palackého Olomouc

Radim Kočvara

Odborný biológStjepan Cerkez

Siemens Gamesa


Partneri