SAPI BIZNIS TUESDAYS
SAPI BIZNIS TUESDAYS


Séria pravidelných menších podujatí, organizovaných Slovenskou asociáciou fotovoltického priemyslu a OZE. Každé podujatie je tematicky zamerané na inú, aktuálnu tému, pričom je cieľom účastníkom problematiku priblížiť, vysvetliť legislatívu a z nej vyplývajúce práva a povinnosti pre zainteresovaných.

1

Počet ročníkov podujatí

9

Počet odborných tém

160+

Počet účastníkov všetkých podujatí
V júli tohto roku bola po takmer 1,5 roku vyjednávania a pripomienkovania v parlamente konečne schválená veľká novela zákona o energetike, ktorou sa transponovala európska smernica o vnútornom trhu s elektrinou (market dizajn). Táto novela priniesla do slovenskej energetickej legislatívy zásadné zmeny v podobe nových účastníkov na trhu s elektrinou, kedy sa zadefinovalo postavenie aktívnych odberateľov, agregátorov flexibility, zariadení na uskladnenie energie a energetických komunít. V októbri bola v nadväznosti na novelu o energetike tiež schválená veľká novela zákona o podpore OZE a VÚKVET (tzv. "tristodevina"), do ktorej sa transponovala európska smernica o podpore využívania OZE (REDII).

Aké zmeny sa udiali v týchto kľúčových zákonoch, ako sa zmení podpora OZE v elektroenergetike a aké budú mať noví účastníci na trhu práva a povinnosti? Toto všetko sa dozviete priamo od expertov z kancelárie Poláček & Partners. Ján Karaba vám na záver predstaví, čo si od týchto zmien sľubujeme v SAPI a aké dopady môžu mať na odvetvie OZE.


Program

10.00 – 10.45 Najdôležitejšie zmeny v zákone o energetike Jozef Hudák, Poláček & Partners
10.45 – 11.30 Najdôležitejšie zmeny v zákone o podpore OZE a VÚKVET Juraj Ondrejka, Poláček & Partners
11.30 – 11.45 prestávka na občerstvenie
11.45 – 12.30 Praktické dopady legislatívnych zmien na odvetvie OZE Ján Karaba, SAPI
12.30 – 13.30 Obed


Na podujatie je potrebné sa zaregistrovať najneskôr do 09.12.2022.

Registračný poplatok je 80 EUR bez DPH, členovia SAPI majú zľavu 20 EUR.
Biznis Tuesdays - Nová energetická legislatíva: zákon o energetike a zákon o OZE


Aj Vás zaujíma, čo sa tento rok zmenilo v najdôležitejších energetických zákonoch? Príďte sa to dozvedieť priamo od odborníkov...

11. 11. 2022 VIAC

Pozvánka na seminár SAPI o prolongácii podpory a repoweringu OZE - 14.6.2022


Prolongácia podpory bola jednou z otázok, ktorým sa vláda musela bezodkladne venovať. SAPI sa zúčastnilo odborných diskusií a pripravilo ministerstvu hospodárstva konkrétny plán tak, aby bola prolongácia dobrovoľná. Žiaľ, konečná verzia prolongácie a repoweringu nebola podľa návrhov asociácie, no veríme, že rozhodnutie ministerstva prinesie želaný efekt.

12. 05. 2022 VIAC

Pozvánka na seminár SAPI o Lokálnom zdroji


Vážení členovia SAPI a priaznivci fotovoltiky na Slovensku, pozývame vás na seminár SAPI o Lokálnom zdroji, ktorý organizujeme v rámci SAPI biznis Tuesdays. Seminár sa uskutoční dňa 22. 03. 2022, v čase 10.00 - 12.00 v Hoteli Color Bratislava a online prostredníctvom platformy ZOOM webinars.

07. 03. 2022 VIAC